Kütük Demir

Çelik Hurdalarının ergitilip, sürekli döküm makinası ile kare kesitli kütük haline getirildiği çelikhanemiz yıllık 180.000 Ton üretim kapasitelidir.