KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşterilerimizin beklentilerini hızlı ve etkin olarak karşılamayı hedefleyen anlayışla,
şartname, yasal gereklilikler ve standartlara uygun üretim gerçekleştirmek,

Tedarikçilerle işbirliği içinde üretim faaliyetlerini sürdürmek,

Çalışanlarımızı en önemli iç kaynağımız kabul ederek,
desteklerine ve üretkenliklerine inanmak,

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Yasal Mevzuat ve Şartlara Uyarak, Ekip Ruhu İçerisinde İnsan Sağlığını Korumak,

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek için tüm çalışanlarımızı
eğitimler yardımıyla bilinçlendirerek kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin
sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,

Faaliyetlerimizi yürütürken ortaya çıkabilecek olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili
risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek
ve riskleri kontrol altına alarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirerek örnek
bir şirket olmaya devam etmeyi İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız olarak taahhüt ederiz.

LABORATUVAR ÇALIŞMALARIMIZ

Laboratuvarımızda ilke olarak müşterilerimizle olan iletişimimizi en üst düzeyde tutabilen,
çalışanlarımızın Ar-Ge çalışmalarına destek sağlayan ve gelişen teknolojiyi takip edebilen,
talep edildiğinde araştırmaların etkin bir şekilde gerçekleştirilip,
raporların titizlikle incelendiği bir süreç oluşturulmuştur.