BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİ İLANI

Şirketimizin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetim Kurumu ile ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Yöntem Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile 31/08/2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul kararına istinaden 15/09/2018 tarihinde Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmıştır.